Spotřební daň na e-cigarety: Co vše se letos změní


Je to tady - spotřební daň na elektronické cigarety. Její zavedení přinese značné změny pro spotřebitele i pro podnikatele působící v tomto odvětví.
Spotřební daň na e-cigarety, která byla přijata s cílem regulovat trh a získat dodatečné příjmy do státního rozpočtu, se stala realitou. Co toto znamená pro běžného spotřebitele?

e-liquids-uk-8RN9UZeL-fo-unsplash


Zavedení této daně by mělo mít několik významných dopadů. Prvním z nich je samozřejmě zvýšení konečné ceny e-cigaret a náplní. Spotřební daň bude totiž výrobci a distributory nutit ke zvýšit ceny, aby mohli pokrýt nové náklady spojené s daní.
Zavádí se 4letý postupný růst zdanění:
2024 - 2,50 Kč + DPH / 1 ml
2025 - 5,00 Kč + DPH / 1 ml
2026 - 7,50 Kč + DPH / 1 ml
2027 - 10,00 Kč + DPH / 1 ml

Je nutné také upozornit, že se to týká i náplní bez nikotinu a také příchutí pro vlastní míchání. Dalším důsledkem může být omezení dostupnosti určitých produktů.


Samotný zákon o spotřební dani je účinný od 01. 01. 2024, vláda však stanovila přechodné období, kdy se budou moct doprodávat dříve naskladněné produkty. Do 30. 9. 2024 můžete oficiálně nakupovat veškeré produkty spojené s vapingem které spotřební dani zatím nepodléhají. Nicméně, my jako prodejci však můžeme produkty nepodléhající spotřební dani naskladňovat nejpozději do 31.3.2024. Po tomto datu již můžeme nakupovat a uvádět na trh pouze produkty s kolkem. Dá se předpokládat, že většina produktů za původní (výhodnější) ceny se rychle vyprodá a většina obchodníků upozornila na změny v ceníku již od 1. 4., proto doporučujeme všem, kteří se chtějí předzásobit za levnější cenu, aby se na přechodné období nespoléhali a nakoupili si zásoby do 31. března 2024.

O kolik to bude v praxi?
E-liquid 10ml
Cena bez spotřební daně: 89 Kč
Cena se spotřební daní: 119 Kč

Shake n Vape příchuť 15 ml
Cena bez spotřební daně: 249 Kč
Cena se spotřební daní: 297 Kč

Jednorázová e-cigareta 2 ml
Cena bez spotřební daně: 169 Kč
Cena se spotřební daní: 175 Kč

No a jak už to tak bývá, většina obchodníků využije tuto situaci i ke zvýšení marže, tedy je možné očekávat nějaké zaokrouhlení směrem nahoru. Vyšší ceny mohou odradit některé zákazníky od nákupu, což by mohlo vést k poklesu poptávky. Mnozí zákazníci již avizovali, že budou produkty spojené s vapingem kupovat v zahraničí.

I přes zavedení spotřební daně na e-cigarety ale vapování stále zůstane ekonomicky výhodnější volbou. Je na místě si uvědomit, že se zdražují (a zdražovat se budou) i klasické cigarety.


Celkově je zavedení spotřební daně na e-cigarety v České Republice komplexním opatřením, které bude mít různé dopady jak na spotřebitele, tak na trh s elektronickými cigaretami jako celek. Bude zajímavé sledovat, jak se trh a spotřebitelské chování budou vyvíjet v reakci na tato nová pravidla.

Používáme ověření věku Adulto